Νήματα PDO

Τι είναι τα PDO Νήματα;

Τα Νήματα Πολυδιοξανόνης (PDO) είναι συνθετικά, βιοαπορροφήσιμα, βιοσυμβατά, μονόκλωνα Νήματα που χρησιμοποιούνται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις εδώ και 30 χρόνια.

Πως λειτουργούν;

Η διαδικασία επούλωσης του δέρματος διεγείρει τους ινοβλάστες οι οποίοι ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης και την αγγειογένεση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των PDO Νημάτων ;

  • Ελάχιστα παρεμβατική επέμβαση
  • Χωρίς χειρουργική τομή, χωρίς ουλή
  • Περιορισμένες επιπλοκές
  • Γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Τάχιστη ανάκαμψη
  • Φυσικό αποτέλεσμα στην εμφάνιση μετά την εφαρμογή

Ποιές είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες;

  • Μώλωπες
  • Αιµάτωµα
  • Πόνος κατά το άγγιγμα